Privacystatement Tear

Terug naar www.happietaria.nl

Stichting Tear verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door donateurs, relaties, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van jouw bezoek aan en gebruik van onze website.

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?

Tear houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen, bedrijven of instellingen die:

 • zich hebben aangemeld om Tear financieel te ondersteunen;
 • een bijeenkomst van Tear hebben bezocht;
 • zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief;
 • medewerker en/of als vrijwilliger bij een van onze programma’s betrokken zijn;
 • Een product of dienst hebben afgenomen;
 • Gegevens hebben achtergelaten op de websites van Tear (Tear.nl, Happietaria, Justice Conference, Nacht zonder Dak)

Tear is een ontwikkelingsorganisatie die wereldwijd mensen helpt zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij roept haar relaties op via acties en campagnes  om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze organisatie. Het werk van Tear wordt gefinancierd door giften van donateurs, kerken en bedrijven en mede mogelijk gemaakt door subsidies. Wij verzamelen (persoons)gegevens (naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, cookies, en geboortedatum) om:

 • Overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • Een donateursadministratie te voeren;
 • Marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten, het versturen van nieuwsbrieven, telefonische benadering en andere doeleinden;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Relaties te bevragen en het doen van onderzoek;
 • Je instellingen en voorkeuren te registreren ten aanzien van het gebruik van de website;
 • Onze bedrijfsvoering;
 • Onze wettelijke plicht uit te voeren;
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische en wettenschappelijke doeleinden.

Tear verzamelt persoonsgegevens via de website, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief, bijeenkomst of actie, of bij aanmelding als donateur, medewerker of vrijwilliger. Tear maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Deze gegevens, verkregen of aangevuld, worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Tear heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

E-mailadres gegeven?

Wanneer je je e-mailadres aan Tear hebt verstrekt, als abonnee voor de nieuwsbrief, als donateur of als informatieaanvrager word je per e-mail geïnformeerd. Hiermee word je op de hoogte gehouden van ons werk, behaalde resultaten en word je incidenteel verzocht om een financiële bijdrage. Bijvoorbeeld voor een noodhulpactie.

Tear maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Tear haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je op elk moment afmelden bij de administratie van Tear, telefonisch te bereiken via 030 69 69 600  (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@tear.nl.

Hoelang bewaren wij gegevens?

Tear bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Tear te bereiken via 030 69 69 600 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@tear.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Tear is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Tear, Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht, Postadres: Postbus 8170, 3503 RD Utrecht.

Hoe gebruikt Tear cookies?

Tear maakt op deze website gebruik van cookies, waarmee wij uw gebruiksgemak op onze website blijven waarborgen. Om gebruik te blijven maken van de website is het noodzakelijk dat u onze cookies accepteert. Dit doe je eenvoudig door op ‘akkoord’ te klikken. Wat cookies zijn en waarvoor we deze cookies gebruiken leggen we hieronder verder uit.

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein (tijdelijk) bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze server teruggestuurd worden. Hierdoor hoef je niet continu dezelfde informatie in te voeren en kunnen wij onze website steeds  gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies worden al jarenlang gebruikt op websites over de hele wereld.

Permanente cookies 

Met behulp van permanente cookies kunnen we voorkeuren opslaan zodat je dit niet continu opnieuw aan ons hoeft door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toestemming voor dit cookiebeleid. Permanente  cookies kun je verwijderen via de browser.

Sessie cookies 

Met behulp van sessie cookies slaan we relevante gegevens van je huidige websitebezoek op, zo  kunnen wij onze diensten zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze  cookies worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit.

Google Analytics 

Tear maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en hoe wij de website hierop kunnen optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hier wettelijk toe verplicht worden. Wij hebben hier verder geen invloed op. De informatie die  Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt niet meegegeven. De  informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy  Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

AddThis 

Bepaalde delen van de website kunnen gemakkelijk worden gepromoot of gedeeld op social media  kanalen, zoals Facebook, Instagram of LinkedIn. Hiervoor maken we gebruik van AddThis. Wil je meer weten over het cookiebeleid van AddThis, lees er hier meer over:  //www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

YouTube 

Tear maakt op deze website gebruik van video’s die afkomstig zijn van YouTube. Wanneer je de pagina met een YouTube video opent plaatst YouTube cookies op uw website of mobiele apparaat. Wilt je meer weten over het cookiebeleid van YouTube, lees er hier meer over:  //support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=nl

Hoe beveiligen wij jou gegevens?

Tear heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Heb je vragen over ons privacybeleid?

Tear houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vind je aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting Tear
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Telefoon: 030 69 69 600
E-mail: info@tear.nl
Postadres: Postbus 8170, 3503 RD UTRECHT
E: info@tear.nl

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacy beleid Stichting Tear,  versie:  7 mei 2018.

Terug naar www.happietaria.nl